គម្រោង ៧០០០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ បន្ទះសៀគ្វីទឹកសំណល់ស្ពាន់ - ការព្យាបាលដោយរូបវិទ្យា - រថក្រោះ sedimentation - ប្រព័ន្ធ MCR-RO - ប្រើឡើងវិញ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិក្ខារ៖ ម៉ូឌុលភ្នាស BM-LMCR-25, 40pcs/set, 18 sets, 720pcs in total, design flux operating 18L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទនៃគណៈកម្មាការ៖ 2019

MCR-7000TPD-MCR-គម្រោង


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២